Të mençurit dështojnë më shumë në marrjen e patentë-shoferit!

Njerëzit që kanë një diplomë ose kualifikim pasuniversitar kanë më shumë gjasa të kenë një numër më të lartë të testeve të dështuara të vozitjes sesa njerëzit e thjeshtë, sipas hulumtimeve të reja.

Ekspertët britanikë kanë kryer analizën e 1,564 personave me një patentë shoferi të plotë në Mbretërinë e Bashkuar dhe ka gjetur se 59 për qind e atyre që nuk kanë kualifikime kaloi herën e parë, duke rënë në 51 për qind për ata me nivele A.

Llojet e personalitetit kreativ do të jenë gjithashtu të kënaqur të dëgjojnë se ata që specializohen në artet në nivel A dhe më lart kanë kaluar testin e tyre të vozitjes me më pak përpjekje.

Hulumtimi zbuloi se kjo ishte 1.9 përpjekje krahasuar me 2.3 për ata që studiojnë matematikë dhe shkencat.

Studimi zbuloi se gjashtë nga 10 shoferët pa kualifikime kalojnë testin e tyre L-të së pari me një mesatare prej 1.7 përpjekjesh për të fituar licencën e plotë të vozitjes.