Sa këshilltarë ka në qeverinë Hoti?

Pothuajse në secilën qeveri janë bërë temë debati. Numri i shumtë i këshilltareve të emëruar, shpesh herë nxiti debat në publik.

Por, rregullorja për fushat e përgjegjësisë të zyrës së kryeministrit dhe ministrive, tregon se sa është numri maksimal i lejuar.

Neni 20, dhe paragrafi i 6 i kësaj rregulloreje, tregon se një ministër ka të drejtë ti emëroj deri në gjashtë këshilltar politik.

Ndërsa sipas të njëjtit nen, por në paragrafin e 7, një ministër ka të drejtë të emërojë edhe një këshilltar politik nga komunitetet.

Duke mos mjaftuar këta shtatë këshilltar, një nen tjetër i kësaj rregulloreje, ministrit ia mundësohet të emëroj edhe tre këshilltar të tjerë.

Neni 29, paragrafi 3, ia mundëson ministrit që t’i emëroj edhe 3 këshilltar të jashtëm politik.

E nga këto 8 ministri, tashmë  nga 7 këshilltar janë të emëruar në: Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, në Ministrinë e Bujqësisë, në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit si dhe në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim.

Ndërsa nga 6 këshilltar deri më tani janë të emëruar në Ministrinë e Zhvillimit Rajonal dhe në Ministrinë e Mbrojtjes, 5 këshilltar ka Ministri i Arsimit dhe Shkencës, ndërsa 4 ai i Ministrisë se Tregtisë.

Ndërkohë, në total, për katër zëvendëskryeministrat e vendit dhe për kryeministrin Hoti, janë emëruar 44 këshilltarë politikë.

E numrin e lartë të këshilltarëve e vlerësojnë si jo të duhur nga Lëvizja Fol.

Sipas saj, si një zgjidhje e të duhur e sheh nëse bëhej ligji për qeverinë.

Ndryshe, paga bazë e një këshilltari në Qeverinë e Kosovës është 800 euro, ndërsa paga e këshilltarit të lartë është 1 mijë e 50 euro.