Historia e Pandemisë së Gripit i vitit 1918

Historia e Pandemisë së Gripit i vitit 1918

Pandemia e gripit të vitit 1918 ishte pandemia më e rëndë në historinë e fundit. Ajo u shkaktua nga një virus H1N1 me gjenet me origjinë aviane.ai u përhap në mbarë botën gjatë viteve 1918-1919.

Vlerësohet se rreth 500 milion njerëz ose një e treta e popullsisë së botës u infektuan nga ky virus. Numri i vdekjeve u vlerësua të jetë së paku 50 milion në të gjithë botën me rreth 675,000 të ndodhura në Shtetet e Bashkuara. Vdekshmëria ishte e lartë tek njerëzit më të vjetër se 5 vjeç, 20-40 vjeç, dhe 65 vjeç e më të vjetër. Vdekshmëria e lartë tek njerëzit e shëndetshëm, përfshirë ata në grupmoshën 20-40 vjeç, ishte një veçori unike e kësaj pandemie.

Ndërsa virusi H1N1 i vitit 1918 është sintetizuar dhe vlerësuar, vetitë që e bënë atë kaq shkatërruese nuk janë kuptuar mirë. Pa asnjë vaksinë për të mbrojtur kundër infeksionit të gripit dhe pa antibiotikë për të trajtuar infeksione dytësore bakteriale që mund të shoqërohen me infeksione të gripit, përpjekjet e kontrollit në të gjithë botën ishin të kufizuara në ndërhyrje jo-farmaceutike si izolimi, karantina, higjena e mirë personale, përdorimi i dezinfektuesve dhe kufizimet të tubimeve publike, të cilat u aplikuan në mënyrë të pabarabartë.

-(shënime personale,edhe pse nuk jam person i kualifikuar të jap mendime personale për këtë çështje,mendimi im do ishte se ka shumë ngjajshmëri në efektet dhe trajtimin e infeksionit pandemik të vitit 1918 me këtë pandemi të vitit 2020 me Covid-19 )